Rosolisy

Rosolisy – likiery które były znane w Europie już w XIV w. Jako pierwsi zaczęli je wyrabiać Włosi, najpierw alchemicy, a później zakonnicy i likworyści. Alechemikom zawdzięczają rosolisy swoją nazwę, pochodzącą od łacińskiego określenia "ros solis", czyli rosa słoneczna. Nalewki te uważano nie tylko za przysmaki, ale i za lekarstwa. W Łańcucie rosolisy produkowane są od czasów Alfreda I hr.Potockiego. Obecnie w Polsce tylko Fabryka Wódek "POLMOS ŁAŃCUT" posiada prawo ich wytwarzania. Receptury rosolisów stanowią tajemnicę Firmy. Etykiety są wzorowane na XIX-wiecznych oryginałach, które można obejrzeć w należącym do Spółki Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie.

Rates
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programy współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej