Naleśnik gigant

Naleśnik gigant z jagodami to Bieszczadzki Produkt Lokalny. Swoim wyglądem przypomina wielkiego racucha z jagodami, ale sposób jego przyrządzania i użyte składniki nie mają nic wspólnego z racuchem. Jest on po­da­wany z biesz­czadz­kimi ja­go­dami, ale także z tru­skaw­kami, twa­ro­giem, jabł­kami, se­zo­no­wymi owo­cami, w związku z tym jest słodki i kaloryczny. Jego na­zwa, re­cep­tura i wy­gląd są od 2013 r. za­strze­żone w Urzędzie Patentowym RP.

Podawany jest tylko w jednym miejscu – Chacie Wędrowca w Wetlinie.

Rates
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programy współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej